Allmänna Villkor (AV)

runningcoach.me och e-shop april 2014

 • Ingress
  • running.COACH, med sitt huvudkontor i Olten, Schweiz, driver en löpplattform med fokus på träningsplaner online (följande: ”running.COACH“).
  • Användarna kan föra diskussion med varandra, dela information och råd, beräkna och spara träningsplaner, köpa produkter och tjänster, etc.
  • running.COACH ger tillgång till plattformen och dess användning på grundval av dessa Allmänna Villkor benämns hädanefter endast som ”villkor” eller ”villkoren”).
  • Villkoren reglerar förhållandet mellan running.COACH som operatör av plattformen, registrerade användare och tredje parter, eller partners.
  • Genom att registrera dig som användare hos running.COACH accepterar du följande villkor för användningen av running.COACH.
  • Användaren kan när som helst, även efter avtalets ingående, titta på, skriva ut och spara villkoren via länken ”Allmänna Villkor“.
 • Registrering
  • running.COACH är öppet och tillgängligt för alla registrerade användare. Registreringen är gratis. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för extra premiumtjänster på running.COACH.
  • Varje användare får bara registrera sig en gång hos running.COACH. Genom att registrera sig garanteras att man inte redan är medlem, eller att man inte redan har tagit bort något tidigare befintligt konto för att omregistrera sig. För att registrera sig måste användaren fylla i de obligatoriska uppgifterna på anmälningsblanketten, korrekt och sanningsenligt. Det är strängt förbjudet att registrera en användare med felaktig, eller på annat sätt oacceptabel information.
  • När det skapas ett användarkonto (benämns hädanefter: ”konto“) måste användaren ange korrekt juridiska namn. Användaren kan därefter välja mellan tre olika presentationsformer: ”fullständigt namn”, ”smeknamn” eller ”anonym”. Varje användare kan sedan bestämma själv, vilken av dessa former han skulle vilja identifieras genom i de olika forum, grupper, meddelande, bloggar, etc. som finns på runningcoach.me. Användaren har inte den uttryckliga rätten att ingå ett användningsavtal. Running.COACH får vägra registreringen utan att ange skäl. En identifiering av personer på internet är endast möjlig i begränsad omfattning. Följaktligen kan running.COACH inte ge någon garanti för en användares riktiga identitet. Användarna måste övertyga sig själv om andra användarnas identitet.
 • Att radera kontot
  • Om en användare vill ta bort sitt running.COACH konto, kan han när som helst ta säga upp avtalet utan att ange något skäl och utan att iaktta några tidsgränser
  • För detta räcker det att klicka på ”ta bort/radera mitt konto“. Alternativt kan användaren säga upp kontraktet genom att skicka ett meddelande till info@runningcoach.me.
  • Även running.COACH kan när som helst säga upp avtalet utan att ange några skäl och utan att iaktta några tidsgränser.
  • All personlig information av en användare tas bort permanent från plattformen, efter att ett konto har raderats.
  • Inlägg som användaren har gjort allmänt tillgängliga, via running.COACH‘ plattform (t.ex. i forumet, inom grupper, etc.), innan kontot raderades kommer att vara fortsatt synliga även efter raderingen av kontot – däremot kommer inga namn visas och ett meddelande visas om att användaren som har skrivit inläggen inte längre är registrerad.
 • Allmänna villkor för användning
  • Som en grundläggande regel kan inga anspråk göras gällande användningen av running.COACH’s plattform. Användningen av running.COACH sker på egen risk. För skador på systemet, som har orsakats av användningen av running.COACH, är användaren ansvarig.
  • Running.COACH tar inget ansvar för att data eller länkad information av tredje parters webbplatser är korrekt.
  • Det är förbjudet för alla användare att påverka funktionaliteten av running.COACH med hjälp av tekniska åtgärder (såsom att köra skript, göra intrångsförsök, sprida virus, trojaner, maskar, brute force attacker, etc.).
  • Det är dessutom förbjudet att sprida diskriminerande, nedsättande, rasistiska, pornografiska, våldsamma eller på annat sätt olaglig information genom running.COACH.
  • Det är inte tillåtet för användaren att sprida reklam, politiska inlägg, massutskick, kedjebrev eller utlottningar via running.COACH.
  • Det är inte tillåtet att samla, spara eller sprida data av andra användare, om den berörda personen inte har givit sitt uttryckliga samtycke.
  • Data och e-postadresser av andra användare får inte användas i kommersiellt syfte eller till oönskad reklam.
  • Alla applikationer finns endast inom ramen för den nuvarande kunskapsnivån av tekniken. Det kan visa sig nödvändigt att tillfälligt begränsa vissa tjänster (kapacitetsbegränsningar, säkerhetsutgåvor, etc.). Användarna kommer att underrättas om förväntade underhållsperioder.
  • På running.COACH’s plattform integreras även innehåll av tredje parter. Dessa innehåll av tredje parter ska markeras med en påpekning som ”annons“ eller texten ”presenteras av“. Om och i den mån ett avtal med innehåll av tredje parter ingås, så ingås kontrakten exklusivt med den respektive ansvariges parti, som identifieras som tillhandahållare.
  • Till avveckling av premiumtjänster är running.COACH berättigad att lämna ut användardata till partners. I den mån juridiska, rättsliga eller myndigheternas föreskrifter ålägger running.COACH att göra så, har running.COACH rättigheten att tillhandahålla användardata.
  • Genom att registreras hos running.COACH Sverige är jag enig om att mina adressuppgifter (inkl. E-postadress) får användas till serviceerbjudande till mig av både running.COACH (eller dess respektive efterträdande företag), samt sponsorer av running.COACH.
 • Användarens skyldigheter
  • Det under registreringen valda lösenordet är konfidentiellt och får inte lämnas ut till tredje parter.
  • För användarna är det förbjudet att tillåta tredje parter att använda running.COACH med främmande data. Skulle running.COACH drabbas av skador som uppstår från ett konto, skall kontoinnehavaren vara ansvarig utan restriktioner.
  • Om det finns tydliga tecken till överträdelser av dessa villkor eller andra övergrepp, så skall användarna omedelbart anmäla detta till running.COACH.
  • Användarna är skyldiga att omedelbart informera running.COACH om det finns skäl att misstänka att en tredje part har kunskap om tillgång och / eller missbrukar ett konto.
 • Upphovsrätt och användningsrättigheter
  • I den mån en användare gör skyddat innehåll allmänt tillgängligt via running.COACH (text, bilder, video, grafik, länkar, etc.), ligger ansvaret helt hos användaren. Användaren måste se till att inga rättigheter av tredje parter kränks (upphovsrätt, användningsrätt, varumärkesrättigheter eller personliga rättigheter).
  • Om tredje parter gör anspråk, skall användaren vara helt ansvarig. running.COACH tar inget ansvar. Användaren bär hela kostnaden för ett rättsligt försvar enligt lag (rättegångskostnader).
  • Om tredje parter gör anspråk är användaren skyldig att omedelbart tillhandahålla running.COACH all för honom tillgänglig information, som kan krävas för att utreda ärendet och för dess försvar.
  • Ytterligare skadeståndsanspråk som running.COACH har emot användaren skall inte påverkas.
  • running.COACH förbehåller sig rätten att, utan förvarning, ta bort innehåll och/eller länkar till annat innehåll om och i den mån det finns konkreta bevis att rättsliga regler eller dessa villkor kränks, genom att offentliggöra innehållet,.
  • Alla försök att använda det tillgängliga innehållet affärsmässigt, industriellt eller andra kommersiella ändamål är strängt förbjudna.
  • Med undantag av de rättsligt tillåtna fall, får innehåll som är tillgängligt via running.COACH ej kopieras, distribueras eller på något annat sätt offentliggöras utan tillstånd av innehavaren av de respektive rättigheterna.
  • running.COACH får heltäckande nyttjanderätt till återanvändning av materialet på running.COACH av användaren.
  • Återanvändning av running.COACHs källkod är härmed utesluten.
 • Sanktioner vid överträdelse
  • Efterlevnaden av villkoren är viktig för att running.COACH ska fungera. Därför ålägger running.COACH sanktioner för användare, om det finns specifika skäl att tro att en användare bryter mot rättsliga bestämmelser, tredje parters rättigheter, god sed eller villkoren.
  • Dessutom har running.COACH rätt att ta bort anklagat innehåll från running.COACH-nätverket utan förvarning.
  • När running.COACH väljer vilka sanktioner som ska användas, ska running.COACH ta hänsyn till den drabbande användarens legitima intressen.
  • Följande åtgärder är tillgängliga för running.COACH: Att ta bort en användares innehåll, utfärdande av en varning till en användare, tillfällig och permanent blockering av ett konto, samt att radera ett konto.
  • Det är förbjudet att omregistrera sig på running.COACH för blockerade användare.
 • Shopping
  • running.COACH erbjuder abonnemang, konsulttjänster och utvalda produkter. Utförandet av kontrakt sker mellan running.COACH och köparen.
  • Betalningen sker med kreditkort eller genom en onlinebetalningsmetod.
  • Automatiskt förlängda och betalda abonnemang kan inte avbrytas.
  • Den automatiska förlängningen av abonnemanget kan redigeras i din personliga profil.
  • Alla priser är inklusive moms.
  • Om en produkt inte längre finns i lager eller inte är tillgänglig på grund av andra skäl, så kommer köparen att informeras. Köparen kommer att få ett alternativt erbjudande om det är möjligt. Om det alternativa erbjudandet inte uppfyller köparens förväntningar eller om det inte finns något alternativt erbjudande, så är köparen inte längre bunden till beställningen. Om köparen redan har betalat produkten, kommer beloppet att återbetalas.
  • Klagomål för ofullständig, falsk leverans eller uppenbara brister kring köp måste omedelbart göras via e-post till info@runningcoach.me. Om den köpta artikeln är defekt, måste köparen omedelbart skicka ett klagomål via e-post till info@runningcoach.me.
 • Dataskydd
  • Skyddet av personuppgifter är av yttersta vikt för running.COACH.
  • running.COACH informerar i sin sekretesspolicy om hur personuppgifter behandlas.
  • running.COACHs sekretesspolicy kan närsomhelst läsas eller skrivas ut under länken sekretesspolicy.
 • Framtida förändringar
  • running.COACH förbehåller sig rätten att, närsomhelst och utan att ange några skäl, ändra bestämmelserna i dessa villkor.
  • Ändringar kommuniceras till användaren två veckor innan inträdandet, via e-post. Om användaren inte motsäger sig under denna period, anses ändringarna vara accepterade och ömsesidigt godkända.
  • running.COACH åtager sig att påvisa för användaren särskilt om betydelsen av denna tvåveckorsperiod i e-posten som innehåller de ändrade bestämmelserna.
  • Om användaren motsäger sig giltigheten av de nya villkoren inom den angivna perioden, förehaver running.COACH sig rätten att avsluta avtalsförhållandet med användaren inom en period av 14 dagar och att ta bort kontot efter ytterligare 14 dagar.

Quevita AG
Industriestrasse 78
CH-4600 Olten
info@runningcoach.me

För enkelhetens skull, används i dessa Allmänna Villkor alltid den indefinitiva ordformen ”man” (som term för ”fjärde person”) för att hänvisa till personer. Om inte annat uttryckligen anges, så hänvisas med detta dock alltid till båda kön eller odefinierat kön.

Dessa Allmänna Villkor till användningen av running.COACH-nätverket gäller för alla användare, som har registrerat sig efter den 15:e mars 2008, enligt överenskommelse med dessa Allmänna Villkor eller, om du redan har registrerat dig vid en tidigare tidpunkt, från och med dagen dessa Allmänna Villkor godkändes.